Seorang tetangga datang untuk meminjam keledai Nasruddin.
“Keledai sedang dipinjam,” kata Nasruddin.
Pada saat itu binatang itu meringkik dari kandangnya. “Tetapi saya dengar ringkikannya,” kata tetangga itu. “Jadi siapa yang kaupercaya, keledai atau saya?”
Nashruddin Hoja adalah seorang Mullah (panggilan/gelar seorang tokoh agama Islam di Timur-Tengah, terutama yg berkecimpung di bidang tasawuf – kajian akhlak dan kejiwaan dalam Islam).

Iklan